123Service gir deg en kostnadseffektiv gjennomføring av inspeksjon. Du har digitale sjekklister med automatisk rapportgenerering, dokumentdistribusjon og overvåking av forfall. Gjennomgående papirløst for hele inspeksjons- og dokumentasjonskjeden.

  • Elektronisk sjekkliste på telefon, pad eller pc, genererer automatisk pdf rapport.
  • Rapporter er automatisk tilgjengelig for eier og bruker umiddelbart når inspeksjonen er avsluttet.
  • Systemet overvåker og sender automatisk varslingsrapporter på utstyr som nærmer seg forfall. Kan varsle både kontrollør og eier.
  • Særdeles enkelt selvforklarende brukergrensesnitt, krever lite/ingen opplæring.
  • Gir både kontrollør og eier komplett oversikt over status på utstyr. Enkelt søkbart.
  • Sikker arkivering av kontrolldokumentasjon og underlagsdokument.
  • Kan enkelt legge til foto unders inspeksjon/ etterkontroll, som verifisering av avvik.
  • Andre underlagsdokument, brukerveiledning.

Se mer her!

Systeminfo her!

Ønsker du en uforpliktende gjennomgang eller demonstrasjon av systemet?

Ta kontakt med Noorsi, 33309940, info@noorsi.no, eller direkte med Lars Nordvik, tlf:48137035