123Service gir deg en kostnadseffektiv gjennomføring av inspeksjon. Du har digitale sjekklister med automatisk rapportgenerering, dokumentdistribusjon og overvåking av forfall. Gjennomgående papirløst for hele inspeksjons- og dokumentasjonskjeden.

  • Elektronisk sjekkliste på telefon, pad eller pc, genererer automatisk pdf rapport.
  • Rapporter er automatisk tilgjengelig for eier og bruker umiddelbart når inspeksjonen er avsluttet.
  • Systemet overvåker og sender automatisk varslingsrapporter på utstyr som nærmer seg forfall. Kan varsle både kontrollør og eier.
  • Særdeles enkelt selvforklarende brukergrensesnitt, krever lite/ingen opplæring.
  • Gir både kontrollør og eier komplett oversikt over status på utstyr. Enkelt søkbart.
  • Sikker arkivering av kontrolldokumentasjon og underlagsdokument.
  • Kan enkelt legge til foto unders inspeksjon/ etterkontroll, som verifisering av avvik.
  • Andre underlagsdokument, brukerveiledning.

Se mer her!

Systeminfo her!

Ønsker du en uforpliktende gjennomgang eller demonstrasjon av systemet?

Ta kontakt med Noorsi, 33309940, info@noorsi.no, eller direkte med Lars Nordvik, tlf:48137035

Kundene i 123 service er nå på vei over i BRAREG- som er et komplett digitalt maskinregister. Maskiner registreres, får tildelt QR kode og omregistreres ved eierskifte. Det er også tilkommet sjekkliste generator slik at systemets bruksområder er utvidet langt utover sakkyndig kontroll! 

Les mer på www.bransjeregisteret.no