Konferansegjennomføring

På grunnlag av den uavklarte situasjonen vedrørende koronapandemien og smitterestriksjoner, har vi utsatt gjennomføring av våre konferanser. Mer informasjon når og hvordan dette vil bli arrangert kommer så snart vi vet premissene.