Ut fra forskriftens krav kan vi lese:

Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.

Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og vises myndighetene på forlangende.Det er altså et krav at dokumentasjon:

  • skal utstedes (skriftlig)
  • skal dokumenteres i henhold til forskriften
  • skal dokumentere teoretisk og praktisk opplæring
  • skal være tilgjengelig (kunne vises) for myndighetene, verneombud etc