OM NOORSi vil også i den forbindelse bli totalt omarbeidet og gi medlemmer og andre en langt bedre oversikt over NOORSI som organisasjon herunder med datterselskaper.