Hva sier forskriften:

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 10-2.

Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.

Forskriften bruker begreper kompetent. Det er ikke noe eksakt fasitsvar på dette, men i bransjene blir dette tolket som at instruktørene må ha: 

1.    kunnskap om gjeldende lover, forskrifter og standarder på det aktuelle området. 

2.    egen dokumentert opplæring på det aktuelle utstyret (evt lang praksis)

3.    tilstrekkelig praktisk erfaring (minimum et år er vanlig oppfatning)

4.    evne til å formidle kunnskap

På grunn av mangel i en av de 4 ovennevnte, tidspress etc har det blitt mer vanlig de senere år at bedrifter kjøper også dokumentert sikkerhetsopplæring ved opplæringsvirksomheter.