123Service 

Et komplett system for sakkyndig kontroll av truck, kran og anleggsmaskiner.
Systemet tilbyr også et fullverdig maskinregister med muligheter for å legge til ytterligere dokumentasjon som f.eks. samsvarserklæring, samt avlesning av maskindokumentasjon ved hjelp av QR.
Vi har videre åpnet opp for mulighet til å benytte 123Service på annet type utstyr utover sakkyndig virksomhet som det er behov for kontroll og vedlikehold med – ta kontakt med oss og vi finner løsninger for deg!

 

Dokumentasjon og kompetanse 

Et administrasjonssystem for opplæringsvirksomheter, skoler og bedrifter som vil holde full kontroll på kompetansedokumentasjon.

 

Multitest 

Med dette datasystemet for gjennomføring av elektroniske prøver, er din organisasjon sikret både med tanke på gjennomføring, dokumentbehandling og lagring.
Vi har en stor spørsmålsbank som dekker alle fagområdenene innenfor seritifisert opplæring, og vi har i tillegg en god del dokumenterte fagområder tilgjengelig også.

Vi er behjelpelig med oppretting og gjennomføring, så bare ta kontakt med oss!