Kontaktpersoner

 • Audun Terje Sætre

  Audun Terje Sætre

  Adm Dir NOORSI
  92447998
 • Gry Anita Lundkvist

  Gry Anita Lundkvist

  Daglig leder Norsk Organisasjonsservice AS
  45489084
 • Lars Nordvik

  Lars Nordvik

  Fagsjef Noorsi
  48137035
 • Tone Hødnebø

  Tone Hødnebø

  Produksjonsansvarlig
  95974294
 • Kirsti E. Wathne

  Kirsti E. Wathne

  Kurskoordinator
  91902712
 • Hanna Finstad

  90882626
 • Ewa Raade Gravdal

  Ewa Raade Gravdal

  92610540
 • Ellington Wilkins

  Ellington Wilkins

  92089692
 • Jane Bøe

  Jane Bøe

  93854520
 • Nina Roland

  Nina Roland

 • Bent Moldvær

  Bent Moldvær

  Styreleder Noorsi
  92626049
 • Inge Eriksen

  Inge Eriksen

  Nestleder Noorsi
  97067310
 • Maria Granlund

  Maria Granlund

  Styremedlem Noorsi
  41274004
 • Reidar Bo Bligaard

  Reidar Bo Bligaard

  Styremedlem Noorsi
  48997013
 • Odd Arne Meyer Sjøberg

  Odd Arne Meyer Sjøberg

  Styremedlem Noorsi
  90961699
 • Frode Lundberg

  Koordinator
  90910010 Telefon: 41503280
 • Sverre Riise

  Sverre Riise

  Fagleder
  47899008
 • Carina Øraker Kjenne

  Carina Øraker Kjenne

  92667470
 • John-Erik Kjettorp

  John-Erik Kjettorp

  Daglig Leder
  98241021
 • Audun Tandberg

  90531298
 • Tor Ole Stenerud

  Daglig leder
  92461359
 • Anne-Britt Paar

  Anne-Britt Paar

  Sikkerhetsrådgiver
  97685142
 • Willy Johansen

  sikkerhetsrådgiver / instruktør
  97600104
 • Eirik Rodlie

  Eirik Rodlie

  Avdelingsleder
  90517601
 • Jonny Rønning

  97056092
 • Øyvind Lundegaard

  Øyvind Lundegaard

  Produktsjef
  92425612
 • Steinar Myhre

  Faglig leder
  90887744
 • Charles Galaasen

  Daglig leder
  90477288
 • Tor-Olaf Billing

  Styreleder Utrykningsinstruktørene
  90289802
 • Preben Lund

  99289930
 • Eivind Haatveit

  Instruktør
  91302217
 • Hans Ording

  92214595
 • Thomas Egestad

  97187596
 • Tom Brekke

  90137673
 • Inger Elisabeth Gilberg

  94202101
 • Terje Høyem

  90587984
 • Tore Granlund

  Tore Granlund

  Leder Fagutvalget Noorsi
  91591731
 • Knut Sollesnes

  Knut Sollesnes

  Faglig leder
  48133687
 • Geir Ove Norheim

  97029480
 • Mats Olsson

  Mats Olsson

  Instruktör
  97671036
 • Hans Chr. Elmholdt

  Daglig leder
  93462106
 • Leon Gilinsky

  90165151
 • Ketil Almlie

  Leder DOK48 Gruppen
  92880020