1.    Relevante lover og forskrifter (eksempelvis mini-modul 1.1)

2.    Bruksanvisning

a.    Bruksområde

b.    Bruksegenskaper

c.    Oppbygging av arbeidsutstyret

d.    Betjening av arbeidsutstyret

e.    Verneutstyr

f.     Vedlikehold

3.    Gjennomført risikovurdering og risikoreduserende tiltak

4.    Daglig Kontroll, Periodisk kontroll, evt Sakkyndig kontroll

5.    Eventuelt lagring på sikker måte/ beskyttelse

6.    Praktiske øvelser og instruksjon

Dersom personen tidligere har fått dokumentert sikkerhetsopplæring på aktuelt arbeidsutstyr, kan det være tilstrekkelig å gi opplæring kun i eventuelle særegenheter med nytt arbeidssted og risiko, omgivelser, brannfare etc.

Se for øvrig eksempler på opplæringsplaner Dokumentert Sikkerhetsopplæring HER