Kurset retter seg mot den som skal bli instruktør for dokumentert opplæring i bruk av fallsikring, jfr. Forskrift om utførelse av arbeid. Best.nr. 703.

Innhold:
Teori og praksis
Lover og forskrifter
Rutiner og planlegging av arbeid i høyden
Fallkrefter
Funksjon, bruksområde, begrensninger på aktuelt utstyr. (Det vil bli vist utstyr fra mange produsenter).
Forankring, klareringshøyde, pendel 1-2-3 SAFE
Valg av arbeidsmetode, aktiv/passiv – falloppfangende/fallforhindrende
Oppbevaring, vedlikehold og kontroll
Redning
Pedagogikk
Trender i markedet
Redningsøvelse
Teoretisk og praktisk eksamen

Kurset følger fagplan – Instruktør fallsikring og er tilpasset de som skal holde fallsikringskurs. Grunnleggende og bedriftsinternt. Maler for bygg/anlegg/industri blir gjennomgått.

Første planlagte kurs kjøres i Tønsberg 15. - 17. november 2017.

Les mer om kurset og meld på her!