Sætre begynte i organisasjonen i 2002 og har i nært og godt samarbeid med styret bidratt til å bygge NOORSI til den betydningsfulle organisasjonen vi har i dag. Medlemsmassen økte i denne perioden fra rundt 120 bedrifter til nær 400 og NOORSI opparbeidet seg i disse årene et betydelig og viktig samarbeid med mange andre organisasjoner og myndigheter. Antallet personer opplært gjennom NOORSI medlemmer nærmet seg 40 000 årlig.

Sætre var en pådriver for samarbeid og en viktig bidragsyter for å etablere de brede samarbeidsfora man har i bransjen i dag hvor organisasjoner og myndigheter er samlet. Sætre tok også over organisasjonen i en tid hvor både økonomi og drift var vanskelig, og vendte dette til sterk vekst og en solid økonomi. Sætre var en utpreget  lagspiller med stor tillit.

Styret har etter utlysing av stillingen hatt et stort antall henvendelser fra medlemsbedriftene i NOORSI med oppfordring om å ta kontakt med Sætre med tanke på muligheter for gjeninntredelse. Det er ingen tvil om at han har vært sterkt savnet. På denne bakgrunn tok styret kontakt med ham og drøftet mulighetene for gjeninntredelse, noe som etter betenkningstid resulterte i positiv beslutning.

NOORSI er meget fornøyd med at Audun Sætre nå kommer tilbake på laget. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om tiltredelse senere.