På Materiellportalen kan du også lagre "mine favoritter" slik at det skal være lynraskt å bestille akkurat "dine favorittbøker".

Er du interessert i farlig gods kan du også gå innlogget rett til FFSN sine sider. Alt dette er mulig ved at NOORSI sitt medlems- og kundergister er direkte koblet mot alle websidene. 

Dette innebærer en rekke fordeler for deg som bruker våre websider. Endrer du opplysningene dine om eksempelvis adresse, epost eller fakturaadresse, endres dette direkte i vårt register, uansett fra hvilken webside du gjør dette!

Se etter knappene "Gå innlogget til...". Legg spesielt merke til at disse knappene ligger nederst til høyre på Materiellportalen. 

ALLE har nå samme brukernavn og passord på alle fire websidene.