Det nye styret består av:

Styreleder Ole Nekstad, NBI Kompetansepartner AS

Styremedlem Finn Kolstø, Buss og vogntogskolen AS

Styremedlem Øyvind Lundegaard, NKI Forlaget AS

Det vil komme flere interessante nyheter om satsingsområdene til Tungbilgruppen utover høsten.