NOORSI har nå fullt ut implementert den nye www.materiellportalen.no. Den nye materiellportalen er en helt ny og betydelig forenklet portal med innlogging. Dette innebære at man kan manøvrere mellom noorsi.no, noorservice.no og materiellportalen sømløst og innlogget. Her kan kundene legge sine typiske produkt under "favoritter" slik at bestilling av bøker og materiell kan foretas på sekunder.

For kundene og medlemmene betyr dette mye raskere bestilling uten å måtte oppgi leverings- og fakuradata. Fokaa får nå fra 1. mars sitt eget område på portalen med egen tilgang, noe som vil innebærer presis informasjon om materiellet. For alle kunder av NOORSI vil distribusjon nå forenkles ved at læremateriell fra mange forlag kan leveres i en felles pakke. Her sparer man tid ved bestilling, porto mm.

For medlemmene i NOORSI og kundene er dette fordelaktig ved at det sikres meget gode avtaler på materiell fremforhandlet av NOORSI. For NOORSI sitt datterselskap NOORSERVICE betyr dette økt omsetning og lønnsomhet.

Avtalen trer i kraft fra 1. februar men distribusjon og bestilling via Materiellportalen vil innføres fra 1. mars. Innfasing vil skje på en måte som sikrer at alt skjer med 100% presis levering.

Vi ønsker Fokaa AS velkommen som samarbeidspartner til NOORSI.