På dagsorden stod blant annet Arbeidstilsynets regelverk og sertifiseringsordningen, Statens Vegvesen sin måte for tilsyn med opplæringsvirksomheter samt eventuell akkreditering av sertifiseringsorganene. I tillegg holdt en representant fra SGS innlegg om SGS sitt arbeid. Norsk Test presenterte mulighetene for uavhengig prøving og hvordan dette gjøres i andre bransjer.

En rekke foredragsholdere holdt faglige innlegg knyttet til sertifiseringsordningen.

Konferansen fikk en meget god evaluering.

Her fra åpningen av konferansen ved Arbeidstilsynet: