En del gjelder justeringer uten innholdsmessige materiell endringer.

Nytt er det at unntaksregel for løft av personer med utstyr som ikke spesielt er konstruert for det, 
tas inn i forskriftene igjen.

Vi anbefaler at våre medlemmer sender kommentarer til NOORSI sekretariat 
på info@noorsi.no innen 10. september 2013
Merk e-post med Høring -Endring i arbeidsmiljøforskriftene
NOORSI vil dermed oversende et samlet og koordinert svar til Direktoratet for Arbeidstilsynet.
Det er viktig at våre medlemmer nå benytter anledningen til å gjøre innspill til vårt fremtidige regelverk.

Se foreslåtte endringer i forskriftene her