Arbeidsgruppen har arbeidet i lang tid med revisjon av denne standarden. NOORSI har vært representert i revisjonsgruppen ved Bernt Arve Midtbø, leder av Offshore & Sjøfart Gruppen i NOORSI.

Frist for høringskommentarer er 31.08.2014. Standarden er av stor interesse for medlemsbedriftene i NOORSI som er betydelig engasjert i både opplæring og kontroll relatert til standarden.

Høringen:

https://www.standard.no/en/nyheter/nyhetsarkiv/petroleum/2014/revidert-norsok-standard-r-003n-sikker-bruk-av-lofteutstyr-er-na-tilgjengelig-for-horing/#.U7Zomsc4WUk

Standard Norge ber om innspill samlet, og NOORSI ber derfor medlemmene om å komme med innspill til NOORSI innen 20. august, slik at vi som bransjeorganisasjon kan komme med et felles og samlet innspill.

Innspill og kommentarer kan gjøres til info@noorsi.no eller admdir@noorsi.no