NOORSERVICE er sekretariat for NOORSI, les innkallingen her