Bransjekonferansen 21. og 22. oktober 2020

Etter 20 år med minimale endringer i sertifiseringsordningen er det nå flere endringsprosesser enn noen gang tidligere.

Sertifiseringsordningen er en svært viktig og bra ordning, som har stor betydning for sikkerheten til arbeidstakeren på Norske arbeidsplasser. Nå skjer det endringer og revisjoner av planer og normdokument, innføring av E-læring, regelverk, nytt samarbeidsråd. Alle aktørene har et felles ansvar for å bidra konstruktivt til å styrke ordningen videre. Bransjekonferansen 2020 setter fokus på alle endringsprosesser og aktørene sitt syn på sakene. Vi forventer at du vil delta med konstruktive innspill i debatten!

 

Farlig gods konferansen 2. og 3. november 2020

Vi gjentar suksessen fra i fjor som hadde knallgode tilbakemeldinger:

Velkommen til farlig gods konferansen! Farlig gods konferansen er en videreføring av konferansen som ble arrangert tidligere i Tønsberg av DSB. Fra 2019 har Norsk Forening for Farlig Gods (NOFAG) vært konferansearrangør.
DSB er fortsatt aktive i utforming av konferanse og program, og sitter i programkomiteen. Som i fjor vil en delegasjon fra DSB være til stede i Farlig Gods Konferansen.

 

Fagsamling VGS 2. og 3. november 2020

VGS-gruppen i NOORSI har gleden av å invitere til ny fagsamling 2. - 3. november 2020.

Dette er en fagsamling for alle som jobber med yrkesrettet opplæring i eller i tilknytning til videregående skole. Vår viktigste rolle er å bidra til samarbeid i det viktige brytningpunktet mellom opplærings- og arbeidsmiljøloven

 

Fagsamling utrykning 2. og 3. november 2020

Fagsamlingen tar for seg temaer som er relatert til opplæring av sjåfører for utrykningskjøretøy - kode 160. Fagsamlingen er først og fremst for instruktører og undervisningsansvarlige av utrykningskjøretøy, men kan også være interessant for andre som er tilknyttet utrykningskjøretøy på annen måte.
Fagsamlingen arrangeres av Faggruppe instruktører og undervisningsansvarlige utrykningskjøring i NOORSI (Utrykningsinstruktørene).