NOORSI har alllerede mange sikkerhetsrådgivere som medlemmer. Det er likevel behov for en satsing på denne faggruppen (FFS) for å få til bedre koordinering og faglig påfyll, noe mange sikkerhetsrådgivere etterlyser. I den forbindelse har representanter for gruppen hatt møte med Brannvernforeningen og vil i løpet av kort tid også ha møte med aktuelle myndgheter.

Det vil bli avholdt en egen fagkonferanse for sikkerhetsrådgivere på Clarion Gardermoen 7.- 8. mai 2014. Foreløpig program vil komme i løpet av kort tid med en rekke interessante tema.

Kom gjerne med innspill om aktuelle tema til konferansen:
Adm Dir Audun T. Sætre tlf 92447998 eller Leder FFS Vidar Eriksen tlf 95436330