Den nye avtalen innebærer at NOORSI nå kan tilby:

  • Kollektiv forsikring for instruktører
  • Kollektiv forsikring for kontrollører
  • Kollektiv forsikring for sikkerhetsrådgivere

Kollektiv forsikring gjennom forbund er ofte langt gunstigere ann de priser den enkelte kan oppnå på egen hånd.

Det som virkelig er en stor nyhet er at firmamedlemmer i NOORSI kan oppnå betydelig rabatt på sine øvrige forsikringer, herunder mororvogn, eiendeler, kriminalitet, transport, yrkesskade, ulykke og behandling.

NOORSERVICE administrerer ordningen, www.noorservice.no  . NOORSI vil komme med nærmere kontaktinformasjon så snart avtalen er klargjort for oppstart i Gjensidige sitt system.