Det er godt kjent blant våre medlemmer at NOORSI og Stiftelsen Sentralregisteret SFS (tidligere Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring) har hatt en samarbeidsavtale. Denne har vært fornyet to ganger gjennom fem års avtaler, og totalt har dermed samarbeidet vart i 15 år. Begge parter har hatt stor nytte av dette samarbeidet, og avtalene har utvilsomt styrket partenes posisjon i bransjen.

NOORSI og SFS har nå inngått nye avtaler, gjeldende fra 01.01.2016 og i hhv 5 og 10 år til 2020/2025.
Styret og ledelsen i NOORSI er godt fornøyd med at vi nå etter omfattende forhandlinger har kommet i mål med gode avtaler som ivaretar medlemmenes interesser.