Det går altså svært ulikt innen de forskjellige bransjene her i landet nå om dagen. Enkelte bransjer er det fullt trøkk og mangel på instruktører mens i andre deler av landet er det ganske så stille. NOORSI har derfor fått inspill på at det har blitt et større behov for en vikarformidling, både fra opplæringsvirksomheter som periodevis trenger instruktører, men også fra instruktører som periodevis trenger oppdrag.

NOORSI har derfor begynt å se på dette, herunder blant annet med IT-løsninger. NOORSI tar gjerne imot innspill fra medlemmene på hvordan et slikt system kan fungere på en god måte.