NOORSI skolen søker instruktører innen følgende fagområder:

Instruktørkurs Traverskran G4 Vikar
Instruktørkurs Lastebilkran G8 Vikar
Instruktørkurs Løfteredskap G11

Vikar

Instruktørkurs Truck< 10 tonn Vikar
Instruktørkurs Stortruck > 10 tonn Vikar
Instruktørkurs Stortruck Vikar
Instruktørkurs Teleskoptruck Vikar
Instruktørkurs Pedagogikk Vikar

 

Krav til kvalifikasjon: Lang erfaring som instruktør innen gjeldende fagområde, minst 5 års erfaring.

Når det gjelder sted er det variabelt hvor kursene avholdes, men i stor grad går kursene i Tønsberg, Oslo eller Gardermoen.

Det legges opp til en fordeling mellom hovedinstruktør og vikar ift gjennomføring av instruktørkursene i NOORSI skolen.

Interesserte bes ta kontakt med Gry Lundkvist, daglig leder i Norsk Organisasjonsservice AS på 33309943 eller gry@noorservice.no.