Nyhetene vil da bli lagt på den enkelte faggruppe sin Facebook side. Dette gjelder frem til ny NOORSI webside lanseres i januar 2022.