Årsmøtet i Personløfterforeningen PLF besluttet 22. februar 2020 at PLF skal gå inn i NOORSI. 

 

NOORSI er som kjent paraplyorganisasjon for en rekke bransjegrupper og foreninger. 

 

PLF skal bestå som egen forening med eget styre, men være en del av NOORSI. 

 

Styret i NOORSI og styret i PLF har siden årsmøtet forhandlet om en konkret avtale, som av begge parter ble godkjent og undertegnet 21. juli 2020. Prosess med integrasjon er dermed i full gang.

Begge styrene har stor tro på de synergier dette kan gi for begge parter, og at denne avtalen vi gi et betydelig positivt løft for medlemmene i relaterte bransjer.

www.plf.no