Økningen medfører sterk økning i medlemskontingenter, og bivirkningen er selvfølgelig økning på alle andre områder, herunder også for Norsk Organisasjonsservice AS som har betydelig økt omsetning.

Høsten 2015 går det hele 6 konferanser i regi av NOORSI. I tillegg går det 19 forskjellige kurs. Dette er utvilsomt ny rekord for NOORSI skolen. Se kalender.

Det er gledelig at stadig flere finner det nyttig å være tilknyttet NOORSI som bransjeorganisasjon, og at det stadig tilkommer nye nærliggende faggrupperinger som ønsker å tilsutte seg. Forening for sikkerhetsrådgivere som er en forening under NOORSI paraplyen har også hatt en fin økning i 2015.