Arbeidstilsynet har imidlertid kommet til den konklusjonen at sikkerheten for fjellsikringsarbeid er tilfredsstillende ivaretatt i nåværende regelverk og kommentarer, og at revisjon 2 av Retningslinjer for fjellsikringsarbeid dermed opphører. 

Last ned brevet fra Arbeidstilsynet av 26.04.2013