Til stede som foredragsholdere stilte Arbeidstilsynet med 2 personer fra direktoratet og region Midt Norge. Sertifiseringsorganene var representert ved ASAS Sertifisering som også har SGS sitt sekretariat. For øvrig var det en rekke interessante innlegg blant annet fra Forsvaret, opplæringsvirksomhet i Danmark og flere personer med lang erfaring innen sertifiseringsordningen. I tillegg var det utstilt flere simulatorer under hele konferansen.

Konferansen har blitt en årlig begivenhet og viktig for de sertifiserte virksomhetene. Det faglige programmet er omfattende og det sosiale programmet med konferansemiddag er også viktig for mange som får en anledning til å treffe kollegaer til uformelle og faglige diskusjoner. Konferansen fikk en god evaluering og vil også bli satt opp i mars neste år.

Noen bilder fra konferansen: