NOORSI har i mange år hatt en lang rekke "tungbilskoler" som medlemmer. Dette er ganske naturlig ift NOORSI sin øvrige virksomhet opp mot bådet truck, lastebilkraner mm. De senere år har også etterutdanning kommet for fullt og mange medlemmer i NOORSI driver i dag med etterutdanning. I tillegg har farlig gods, ADR og sikkerhetsrådgivere blitt en del av NOORSI sin virksomhet. 

Det har opp gjennom årene vært foreslått å danne en transportfaglig gruppe i NOORSI. Dette blir nå en realitet.

Er du medlem i NOORSI og arbeider med tungbil, førerkort, etterutdanning eller relatert arbeid - meld deg inn i Tungbilgruppen med en epost til info@noorsi.no eller admdir@noorsi.no evt ta kontakt med Audun T. Sætre på 92447998 dersom du har spørsmål. Det er viktig at vi får deg på INFO-listen slik at du kan få videre informasjon vedrørende tungbilsaker.

Første møte var på Gardermoen mandag 2. juni . Her ble det besluttet å ha en første fagsamling på Gardermoen i høst. Denne fagsamlingen vil ta for seg relevante fagtema for instruktører som arbeider med etterutdanning for yrkessjåfører. Fagsamlingen finner sted 20.-21. november på Clarion Gardermoen. Program kommer på NOORSERVICE.NO se
http://noorservice.no/fagsaml-etterutd-tungbil/category1004.html

Det pågår også nå en diskusjon om struktur og muligheter for en bransjesammenslutning med noorservice som sekretariat. Det arbeides også med en rekke interessante medlemsfordeler for medlemmene i tungbilgruppen.