VGS gruppen har i dag møte på Quality Hotel gardermoen. Det er påmeldt 22 representanter fra videregående skoler. Fremmøteprosenten er god og viser at det er et stort behov for en slik bransjesammenslutning.

Det er en rekke saker på agenda, og fellesnevneren er lik praksis i videregående opplæring opp mot sertifsert og dokumentert sikkerhetsopplæring. Videregående skoler er som kjent i en spesiell situasjon de de ligger under flere myndigheter ift opplæring og opplæringsplaner.

Det arbeides i gruppen med anbefalte retningslinjer for videregående skoler, og disse skal ligge tilgjengelig på NOORSI intranett for VGS medlemmene.