NOORSI er en organisajon med meget stor bredde i fagkompetanse. Derfor baseres mye av arbeidet på bruk av innleid personell gjennom medlemmenes kompetanse til kurs, konferanser, faggrupper mm. Dette på grunn av at et sekretariat med fast ansatte vil bli av en uforholdsmessig størrelse for å kunne dekke alle fagområder.

NOORSI har sitt sekretariat i Norsk Organisasjonsservice AS sammen med andre foreninger. I hovedsak så er det fire fagområder innen Norsk Organisasjonservice AS. Dette er NOORSI Skolen, Sekretariat, produksjon og utsendelse av materiell og salg og support på IT systemer.

Se http://www.noorservice.no

NOORSI ledes til daglig av Administrerende direktør som også er styreleder i Norsk Organisasjonsservice AS. NOORSI har et omfattende samarbeid med en rekke ander foreninger og organisasjoner og deltar i faglig komitearbeid over hele landet i mange bransjer.

NOORSI har til enhver tid nedsatt en rekke grupper ut utvalg.