Et eksempel er om en til stadighet opplever at en mister gods ved løfteoperasjoner pga av at det ikke er stroppa på rett måte. Et tiltak som vil redusere hyppigheten, altså sannsynligheten for hendelsen, er at en sørger for å stroppe riktig. En annen måte å redusere risikoen på er å sørge for at det alltid er avsperra i løfteområdet slik at ingen befinner seg under løftet. Da vil ingen få løftet i hodet om det skulle falle ned - altså reduserer en konsekvensene for personer. De materielle konsekvensene vil likevel kunne bli høye etter dyre ting man løfter på. Risikoreduserende tiltak er altså tiltak som vil bidra til å redusere risiko.

Forskriften legger til grunn at det er foretatt en risikovurdering, og at man har konkludert med at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, og hvilke risikomoment som er relevante. Resultatet av risikovurdering er altså en del av den dokumenterte sikkerhetsopplæring.

Riktig stropping er en del av opplæringen. Likeledes avsperring av området om nødvendig. Begge deler inngår i opplæring som enten kan være sertifisert eller dokumentert.