Før en går i gang med risikoanalysene i bedriften vil det være viktig at en har klart for seg hva en kan akseptere, og ikke.

En risikovurdering er en sammenligning av resultat av risikoanalyse og akseptkriterier. Med det menes at man ser på risikonivået som er identifisert, hvor høy eller lav risikoen er, og så vurderer man om risikonivået er tilfredsstillende lavt. Om risikonivået kan aksepteres eller ikke.

Om det ikke kan aksepteres må noe gjøres, og man må komme med forslag til risikoreduserende tiltak.