En risikoanalyse gjøres ved å beskrive eller beregne risiko på en slik systematisk måte. Når en beregner risiko illustreres dette ofte i form av farger og matrise.

Hendelse (1) vil meget sannsynlig skje men har liten konsekvens

Hendelse (2) vil mindre sannsynlig skje men har relativt kritisk konsekvens

Hendelse (3) vil meget sannsynlig skje og har dessuten meget kritisk konsekvens

Hendelse (4) vil lite sannsynlig skje men kan være farlig