Konsekvens

På samme måte som standarden legger opp til en beregning av sannsynlighet, ønsker den også at en foretar en vurdering av konsekvens. En konsekvensanalyse betyr kort og greit at man sier noe om hvilke følger de definerte, uønskede hendelsene kan få. Det kan være alt fra små konsekvenser til de katastrofale.

Husk at de uønskede hendelsene vil få ulik grad av konsekvenser for personer, ytre miljø og materiell eller økonomi. For eksempel vil en uønsket hendelse som at en person skyter seg med spikerpistol, kunne få store konsekvenser for personen, men ingen konsekvenser for ytre miljø. Derfor skiller vi gjerne i person, materiell og miljø.

Konsekvensvurdering betyr å vurdere konsekvens dersom en hendelse inntreffer.

For å få en enhetlig og standardisert forståelse av konsekvenser, velger mange å knytte tall til konsekvenser.